ENVIROMODUL

je enviromentální experiment dočasné architektury založený na systému použití palet, které je možné opakovaně použít na jinou stavbu nebo vrátit do oběhu, aby mohly sloužit svému původnímu účelu. Jedná se o skládací stavbu, která je plně převozitelná umožňuje rychle postavit variabilní objekty. Palety jsou z okolí místa stavby, čímž se minimalizují náklady na dopravu. Palety mají normovanou únosnost a stabilitu a při stavbě nejsou narušeny. Spojování je realizováno pouze stahovacími kotvami, táhly a úhelníky. Paleta  je šetrná k životnímu prostředí a jako jeden z mála stavebních materiálů lze vykoupit zpět a využít dál bez ztráty vlastností a funkce.

Projekt | 2016-2017
Vladimír Schmid, Jan Šlesinger