ENVIROMODUL01

Stavba byla realizována jako prototyp svého druhu na "festivalu vědy umění a technologie - Prototyp 2017"

 

Jedná se o enviromentální experiment dočasné architektury založený na systému použití palet, které je možné opakovaně použít na jinou stavbu nebo vrátit do oběhu, aby mohly sloužit svému původnímu účelu. Jedná se o skládací stavbu, která je plně převozitelná umožňuje rychle postavit variabilní objekty.

 

Palety jsou z okolí místa stavby, čímž se minimalizují náklady na dopravu. Palety mají normovanou únosnost a stabilitu a při stavbě nejsou narušeny.

 

Spojování je realizováno pouze stahovacími kotvami, táhly a úhelníky. Paleta  je šetrná k životnímu prostředí a jako jeden z mála stavebních materiálů lze vykoupit zpět a využít dál bez ztráty vlastností a funkce.

 

nápad, projekt, výroba, stavba: 2017 

Vladimír Schmid, Jan Šlesinger