více

Polosklepní prostor s oblouky byl očištěn od všech přizdívek, sádrokartonových obkladů, vrstev a byl kompletně sanován. Staré nosné trámy byly obroušny na svůj původní vzhled, sádrokartonový podhled byl nahrazen záklopem z dřevěných prken, mořených bílou lazurou. Vzhledem k vlhkosti a charakteru zdiva byly zvoleny hliněné omítky s řezankou. Spodní část stěn s radiátory byla zakryta ostěním z dřevěných trámů o průřezu 12x16cm. Postupné vysychání způsobuje, že se v černě mořeném trámu objevují podlouhlé praskliny v barvě původního světlého dřeva. Dlažba je tmavá, a tak je spodní část interiéru spolu s ostěním tmavá a horní světlá (omítky, záklop, trámy), což odlehčuje jinak těžkopádný prostor sklepa. Bar je ze starých trámů krovu stodoly u Boskovic. Hlavní komunikační osu ukončují na obou čelních stěnách podsvícené prvky – logo podniku a mapa světa. Zcela specielně byla vytvořeny lampy z keramických květináčů a pivních lahví. Osvětlení stěn, které hostí tematické výstavy fotografií, je řešeno LED páskem schovaným za stropní trámy. Na toaletách jsou hranatá umyvadla na stolcích vytvořených opět z černě mořených trámů. Celá rekonstrukce byla provedena samotnými provozovateli restaurace za obětavé pomoci dobrovolníků a přátel.


KLUB CESTOVATELŮ

Pro restauraci Klubu cestovatelů vznikal v roce 2016 zcela nový interiér. Vize podniku, založená na cizokrajné kuchyni, cestovatelských přednáškách a setkávání cestovatelů, si žádala vytvořit příjemný prostor, který nebude okázalý, bude autentický, nenáročný, avšak poskytne zázemí solidní restauraci.  Byl zvolen koncept, který do prostoru přinesl zejména přírodní materiály, které budou stárnout přirozeným způsobem. Práce zanechala otisky mnoha lidí v ruční práci se dřevem i hlínou a komunita cestovatelů spjatých s tímto podnikem se rozšířila o nová přátelství.

Další detaily naleznete za fotogalerií.

 

Realizace | 2016
Vladimír Schmid (projekt), Stanislav Dadák, Jakub Filip, Jan Šlesinger